Održana 8. sjednica Hrvatskog studentskog zbora

U srijedu 31. svibnja 2017. godine održana je 8. sjednica Hrvatskog studentskog zbora u zagrebačkom Studentskom centru. Na točkama dnevnog reda bile su rasprave o Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Zakon o obavljanju studentskih poslova.

Predsjednik HSZ-a Petar Ramljak prvo je izvijestio skupštinu da je na zadnjoj sjednici Rektorskog zbora Republike Hrvatske usvojen prijedlog da predstavnik HSZ-a sudjeluje u radu Rektorskog zbora kao pridruženi član bez prava glasa.

Prva točka dnevnog reda bila je rasprava o  Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te je u raspravi donesen zaključak da će HSZ kroz javnu raspravu predložiti povećanje studentskog predstavništva na minimalno 25% u svim tijelima odlučivanja te dobivanje prava na puni veto.

Smatramo kako je podizanje studentskog predstavništva na minimalno 25% nužno za podizanje kvalitete visokog obrazovanja. Ove izmjene i dopune Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju trebamo iskoristiti kako bi se približili vrijednostima visokog obrazovanja Europske unije. Bez studenata sveučilišta ne bi postojala i zato smatramo da studenti ne trebaju biti samo zastupljeni pri odlučivanju, nego da moraju biti u fokusu svake odluke koja se donosi.

Također ćemo predložiti davanje prava punog veta studentskim predstavnicima, a ne samo suspenzivnog veta. Suspenzivni veto samo odgađa glasovanje na točku dnevnog reda na koji je uložena za 8 dana i u postojećoj praksi se pokazalo da nije učinkovit.

Skupština je također zaključila da će predložiti promjenu stavka kojim se regulira produženje rada profesorima u trajnom zvanju do 70. godine, a ne kako je bilo do sada na 2 godine. Ova izmjena je štetna jer u situaciji kada mladi znanstvenici napuštaju Hrvatsku za produženje rada jednom profesoru u trajnom zvanju mogu se na sveučilištu zaposliti 2 do 3 docenta.

Ovim putem HSZ poziva sve studente da se uključe u javnu raspravu o Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Sljedeća točka dnevnog reda bila je rasprava o izradi Zakona o obavljanju studentskih poslova. Povjerenstvo koje radi na izradi zakona se redovito sastaje, a predstavnici HSZa zastupaju stajalište da svi studenti imaju pravo rada putem Student servisa te da se čitav sustav učini bržim i efikasnijim za studente.

Hrvatski studentski zbor želi se zahvaliti Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu na gostoprimstvu.