Održana 6. sjednica Hrvatskog studentskog zbora

Šesta sjednica Hrvatskog studentskog zbora održana je 11. ožujka 2017. godine na Sveučilištu u Puli, na dnevnom redu bile su rasprave o Zakonu o Studentskom zboru, organiziranju i predstavljanju, Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje te je provedena rasprava o zahtjevu izvanrednih studenata za mogućnosti rada putem Student servisa.

Završena je rasprava članova HSZ-a o novoj verziji Zakona o Studentskom zboru, studentskom predstavljanju i organiziranju kojim se uređuje djelovanje studentskih zborova i drugih studentskih organizacija, a kojem je cilj transparentnije i funkcionalnije djelovanje studentskih zborova te time povećanje utjecaja studenata na politike u visokom obrazovanju. Isto tako cilj ovog zakona je stvoriti preduvjete za djelotvorno financiranje programa i projekata za opće dobro studenata u RH. Zakon sada čeka imenovanje povjerenstva od strane ministra Pave Barišića te se očekuje donošenje ovog zakona u drugom dijelu ove godine.

Predsjednik HSZ-a zatim je obavijestio  članove da je Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru krenuo u postupak e-savjetovanja te je pozvao da se članovi HSZ-a uključe u javnu raspravu i da pozovu članove svojih studentskih zborova i studente na sveučilištima da se uključe u e-savjetovanje kako bi se donio najbolji mogući zakon. A ovim putem se poziva čitava zainteresirana javnost da se uključi u e-savjetovanje na sljedećem linku: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=4952

HSZ je potom potvrdio imenovanja svojih predstavnika u povjerenstva za donošenje novih pravilnika koji se tiču subvencioniranog stanovanja i prehrane studenata, no ta imena još nisu dostavljena Ministarstvu znanosti i obrazovanja jer Vijeće veleučilišta i visokih škola još nije imenovalo svoje predstavnike za ta povjerenstva te zbog toga kasni početak rada povjerenstava te i ovim putem Hrvatski studentski zbor poziva Vijeće veleučilišta i visokih škola da imenuje svoje predstavnike.

HSZ je također raspravljao o peticiji koju je potpisalo više od 7000 osoba koja traži da izvanredni studenti ostvare pravo rada posredstvom Student servisa, a zaključeno je da se ne može selektivno davati samo neka prava izvanrednim studentima i da je potrebno provesti cjelovitu raspravu o izvanrednom studiju općenito. HSZ isto tako poziva sve zainteresirane da nam se jave sa svojim komentarima ili prijedlozima jer je u tijeku rad povjerenstva koja radi na izradi Zakona o posredovanju pri učeničkom i studentskom zapošljavanju koji je proizašao iz pregovora koje je HSZ vodio početkom godine s Ministarstvom financija i Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

Nakon sjednice predsjednik Hrvatskog studentskog zbora Petar Ramljak izjavio je: “U ime HSZ-a želio bih se   zahvaliti Sveučilištu u Puli na gostoprimstvu koje je pokazalo. Drago mi je da se na sjednici vodila kvalitetna rasprava o zakonima i pravilnicima koji će, nadamo se, pozitivno utjecati na život sadašnjih i budućih studenata u Hrvatskoj.“