OBAVIJESTI

Imenovani Povjerenik za medije i Koordinatorica studentskih pravobranitelja Hrvatskog studentskog zbora

Na 5. sjednici Hrvatskog studentskog zbora održanoj 11. veljače 2017. godine u Splitu imenovani su Povjerenik za medije i Koordinatorica studentskih pravobranitelja Republike Hrvatske. Na mjesto Povjerenika za medije imenovan je Vanja Uzelac, student Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na mandat od 2 godine. Na mjesto Koordinatorice studentskih pravobranitelja Hrvatskog studentskog zbora imenovana je Barbara Šimić, studentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Studentska pravobraniteljica Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu na mandat od 2 godine. Želimo im puno sreće u obavljanju ovih dužnosti!
Imenovani Povjerenik za medije i Koordinatorica studentskih pravobranitelja Hrvatskog studentskog zbora

Pravilnik o porezu na dohodak

Poštovane kolegice i kolege studenti, rezultati i dogovori s nedavnog sastanka s ministrom financija su od danas i službeno potvrđeni. "Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka Članak 55.
(3) Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka po osnovi primitaka učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga utvrđuje se i plaća od osnovice koju čini iznos primitka iznad propisanog godišnjeg iznosa od 60.600,00 kuna, a koji se sastoji od iznosa od 15.000,00 kuna iz članka 6. stavka 1. r.br. 2. ovoga Pravilnika i iznosa godišnjeg iznosa osnovnog osobnog odbitka iz članka 14. stavka 3. Zakona." Više informacija na:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_02_10_289.html
Pravilnik o porezu na dohodak

Rijeku optužbi osudio Hrvatski studentski zbor svojom nedvojbenom podrškom

S razočaranjem ovih dana ponovno svjedočimo pokušajima ugrožavanja neovisnost i autonomije studentskog predstavništva. Iako je prema svim pravilima i standardima imenovao svoje predstavnike u sveučilišna tijela, Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci izložen je napadima, kritikama i iskonstruiranim i neutemeljenim optužbama o navodnoj dvojbenosti ovih postupaka.

Nakon detaljne analize postupanja Studentskog zbora Sveučilišta Rijeka i usporedbe postupanja s uobičajenom praksom, Hrvatski studentski zbor izražava punu podršku kolegama iz Rijeke, s obzirom da u provedenom postupku nije bilo nikakvih nepravilnosti. Studentske organizacije i studenti kao dionici akademske zajednice oduvijek su meta brojnih interesnih skupina koje nastoje razjediniti studentsku populaciju i time otvoriti prostor za različite manipulacije koje će osigurati izostanak koordiniranog djelovanja studenata. Kao središnje predstavničko tijelo, Hrvatski studentski zbor poručuje kako smo jedinstveni u namjeri zaštite najviših standarda studentskog organiziranja i djelovanja.

S posebnom pažnjom pratit ćemo sve pokušaje ugrožavanja autonomije studentskih organizacija i nećemo dopustiti da partikularni interesi nadvladaju interese hrvatskih studenata.

Rijeku optužbi osudio Hrvatski studentski zbor svojom nedvojbenom podrškom

Sastanak HSZ-a sa ministrom financija, ministrom znanosti i obrazovanja i ravnateljem Porezne uprave

Članovi Hrvatskog studentskog zbora održali su danas (13. siječnja 2017.godine) sastanak s ministrom financija Zdravkom Marićem, ministrom znanosti i obrazovanja Pavom Barišićem i ravnateljem Porezne uprave Zdravkom Zrinušićem te njihovim najblizim pomoćnicima i suradnicima. Na sastanku su izneseni svi zahtjevi studenata, ali i mišljenja koja će pomoći za budući razvoj studentskog standarda u Hrvatskoj. Prihvaćeni su zahtjevi: • Provođenje oporezivanja i računanje limita neoporezivanja na godišnjoj razini umjesto mjesečnoj, • Definiran je iznos za poreznu olakšicu roditelja učenika, odnosno studenata, te iznosi 15,000 kn, • Neoporezivi iznos koji studenti mogu ostvariti preko studetskog rada je 60, 600 kn godišnje, • Pravilnik o poreznim olakšicama u kojem će biti razrađene specifičnosti oporezivanja studentskog rada, bit će kreiran do kraja mjeseca siječnja prema uobičajenoj praksi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja će u suradnji sa Ministarstvom financija i Ministarstvom rada i mirovinskog sustava oformiti Radno povjerenstvo koje će raditi na poboljšanju sustava studentskog rada, problematike Studentskih centara i ostalih pitanja oko studentskog standarda. U radnom povjerenstvu će sudjelovati predstavnici Hrvatskog studentskog zbora. Ovim sastankom smo poslali jasnu poruku kako Hrvatski studentski zbor, kao krovno studentsko predstavničko tijelo svih studenata u RH, mora biti uključen u sve procese donošenja izmjena odredbi koje se izravno tiču studenata.
Sastanak HSZ-a sa ministrom financija, ministrom znanosti i obrazovanja i ravnateljem Porezne uprave

Sastanak s resornim ministrom financija Zdravkom Marićem

Drage kolegice i kolege studenti, Hrvatski studentski zbor sutra u 12:30 ima sastanak s resornim ministrom financija Zdravkom Marićem. Na sastanku ćemo raspravljati o novom sustavu oporezivanja, gdje ćemo zahtjevati: • Provođenje oporezivanja i računanje limita neoporezivanja na godišnjoj razini umjesto mjesečnoj. Studentski rad je specifična vrsta rada s nizom posebnosti na koji će mjesečno oporezivanje izrazito negativno utjecati, te trenutno ne postoji kvalitetan informacijski sustav unutar Studentskih centara koji će tehnički popratiti navedeni sustav mjesečnog oporezivanja. • Podizanje iznosa za poreznu olakšicu roditelja učenika, odnosno studenata • Izuzimanje stipendija iz obračuna prihoda po članu kućanstva za ostvarivanje prava na poreznu olakšicu Nadalje smatramo da je nužno potaknuti Ministarstvo znanosti i obrazovanja da hitno izmjeni Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata i da se njime jasnije reguliraju studentska prava pri obavljanju studentskih poslova. Izmjena je potrebna kako bi se osigurala redovita isplata studentskih plaća, ali i općenito zaštita prava studenata koji rade, a čija prava trenutno nisu nikako zaštićena. Prema zakonskim odredbama, u svim povjerenstvima koje odlučuju o studentskim pitanjima trebali bi biti zastupljeni predstavnici Hrvatskog studentskog zbora te ovim putem naglašavamo kako je ovaj pravilnik donesen bez javne rasprave i suglasnosti Hrvatskog studentskog zbora. Ovom prilikom ćemo Ministarstvu financija i Vladi RH poslati jasnu poruku kako je Hrvatski studentski zbor kao krovno studentsko predstavničko tijelo svih studenata u RH ovaj put morao biti i mora biti uključen u budućnosti u sve procese donošenja izmjena odredbi koje se izravno odnose na studente. Odmah nakon sastanka ćemo Vas obavijestiti o svim zaključcima i odlukama. Lijep pozdrav, Vaš HSZ
Sastanak s resornim ministrom financija Zdravkom Marićem

Hrvatski studentski zbor raspisuje natječaj za izbor Povjerenika za medije i natječaj za izbor koordinatora studentskih pravobranitelja RH

Na temelju odluke o raspisivanju natječaja na 3. sjednici Hrvatskog studentskog zbora pod 3. točkom dnevnog reda, Hrvatski studentski zbor raspisuje natječaj za dostavu kandidatura za izbor Povjerenika za medije Skupštine Hrvatskog studentskog zbora. Tekst natječaja za izbor Povjerenika za medije Skupštine Hrvatskog studentskog zbora možete preuzeti klikom OVDJE. Na istoj sjednici, pod istom točnom dnevnog reda donesena je odluka o raspisivanju Natječaja za dostavu kandidatura za izbor koordinatora studentskih pravobranitelja Republike Hrvatske. Tekst natječaja za izbor koordinatora studentskih pravobranitelja Republike Hrvatske možete preuzeti klikom OVDJE. Rok za dostavu potrebne dokumentacije za oba natječaja je 01. veljače 2017. godine. Dokumentacija se dostavlja komprimirana u zip ili rar format na e-mail adresu: ured@hsz.hr Sa naznakom navedenom u tekstu natječaja.
Hrvatski studentski zbor raspisuje natječaj za izbor Povjerenika za medije i natječaj za izbor koordinatora studentskih pravobranitelja RH

Proslava 20.godina Studentskih zborova u Republici Hrvatskoj

Dana 16. prosinca 2016.godine Hrvatski studentski zbor organizira Svečanu proslavu 20.godina postojanja Hrvatskog studentskog zbora. Svečanost će se održati u petak 16.12. sa početkom u 18h u Francuskom paviljonu na adresi Savska cesta 25 u Zagrebu. Studentski zbor sa svojim radom započeo je 1996. godine donošenjem Zakona o Studentskom zboru, kojim je ovo tijelo prepoznato kao predstavničko tijelo svih studenata u Hrvatskoj. Prema ovome zakonu, svako visoko učilište u Hrvatskoj postalo je dužno imati studentsko predstavničko tijelo, te su provedeni i prvi studentski izbori. Od tada Studentski zbor djeluje kao tijelo koje štiti prava i promiče interese studenata na različitim razinama – fakultetskoj, sveučilišnoj/veleučilišnoj i nacionalnoj, kroz sudjelovanje u odlučivanju u tijelima visokih učilišta i kroz vlastite aktivnosti i incijative. Hrvatski studentski zbor također predstavlja hrvatske studente i na međunarodnoj razini, kroz sudjelovanje u radu Europske studentske unije. Događaj će započeti simboličnim puštanje 20 svijetlećih lampiona. Svečanost će uveličati nedavno osnovani ansambla za suvremenu glazbu S/UMAS kojeg čine talentirani mladi umjetnici sa Umjetničke akademije u Splitu. Događaju će prisutvovati rektorski zbor,  ministar Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Pavo Barišić,  te brojne značajne osobe iz tijela visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
Proslava 20.godina Studentskih zborova u Republici Hrvatskoj

Sudjeluj u najvećem istraživanju o kvaliteti studentskog života u Europi!

Poštovani studenti/ce,

U Hrvatskoj je započelo istraživanje EUROSTUDENT VI o kvaliteti studentskog života i ekonomskim uvjetima studiranja.

EUROSTUDENT je međunarodni projekt (http://www.eurostudent.eu) koji se provodi u više od 30 europskih zemalja i pruža empirijske podatke o kvaliteti studentskog života na nacionalnoj i europskoj razini.  

EUROSTUDENT VI je treće istraživanje u nizu koje se provodi u Hrvatskoj. Istraživanje će se provoditi u razdoblju od 6. do 22. lipnja 2016. godine putem web ankete na reprezentativnom uzorku od 36.000 studenata koji trenutačno studiraju na nekom od visokih učilišta u RH.

Vaše sudjelovanje je u potpunosti dobrovoljno i web anketi možete pristupiti: 1) putem poveznice koju ćete dobiti na adresu elektronske pošte ili 2) putem autorizacije na mrežnoj stranici istraživanja: www.eurostudent.hr. Sve informacije o istraživanju moći ćete pratiti i na Facebook stranici istraživanja: www.facebook.com/EUROSTUDENT6HR.

Rezultati prethodnih EUROSTUDENT istraživanja poslužili su kao poticaj za razvoj i unapređenje javnih politika u sustavu visokog obrazovanja, kao i za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske te osnivanje Nacionalne skupine za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.

Istraživanje EUROSTUDENT VI u Hrvatskoj provodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u partnerstvu sa Sveučilišnim računskim centrom Sveučilišta u Zagrebu (SRCE) i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

Pozivamo Vas da kroz sudjelovanje u istraživanju doprinesete razvoju mjera javne politike koje će osigurati veću dostupnost visokog obrazovanja i unaprijediti kvalitetu studentskog života u skladu s potrebama studentske populacije. eurostudent6.hr_logo  
Sudjeluj u najvećem istraživanju o kvaliteti studentskog života u Europi!

O NAMA

Studentski zbor utemeljen je kao studentsko predstavničko tijelo krajem 1996. kada je Hrvatski sabor donio Zakon o Studentskom zboru (NN 57/96) i kada su u akademskoj godini 1996./97. provedeni prvi studentski izbori. Studentski zbor ima za cilj štititi prava i promicati interese studenata na razini pojedinog visokog učilišta (fakulteta,sveučilišta,veleučilišta) ali i na državnoj i međunarodnoj razini (Hrvatski studentski zbor).
Studentski zbor jedini ima legitimitet zastupati sve studente sveučilišta ili veleučilišta kojem pripada. 2007. godine Hrvatski sabor donosi Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007) kojim je studentski zbor definiran kao studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima visokog učilišta i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja. Prema zakonu, sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj trebala bi imati ustrojen Studentski zbor, odnosno svoje studentske predstavnike.
Kroz Studentski zbor studenti između ostalog vode brigu i o:

  • ustroju i provedbi studentskih programa na području naobrazbe, kulture, športa, međunarodne suradnje i drugih programa važnih za studente
  • ustroju i provedbi programa koji utječu na socijalno-ekonomski položaj studenata
  • imenovanju predstavnika studenata u tijela međunarodnih studentskih organizacija te drugih organizacija u kojima sudjeluju predstavnici studenata RH
  • davanju mišljenja o prijedlozima propisa koji uređuju pitanja statusa studenata
  • poticanju donošenja novih propisa koji utječu na studentski standard i studiranje u cjelini
Ukratko, Studentski zbor jedini legalno i legitimno zastupa interese ukupne studentske populacije na svim razina.

Opći akt Hrvatskog studentskog zbora je Poslovnik o radu Hrvatskog studentskog zbora (stupio na snagu 27.6.2014.)

LINKOVI

Anketu o studentskom standardu možete ispuniti ovdje

PRESS

Logotip HSZ-a

Odgovor HSZ-a na neutemeljene prozivke ministra Jovanovića povodom press konferencije održane 20. listopada 2013.

Izvjestaj s press konferencije

KONTAKT