OBAVIJESTI

Imenovani predstavnici u povjerenstva za prehranu i stanovanje

Prošli tjedan na 4. elektroničkoj sjednici Hrvatskog studentskog zbora imenovani su predstavnici za rad u povjerenstvima koja rade na izmjenama pravilnika o studentskoj prehrani i stanovanju. Tko su predstavnici pročitajte na linku: 4. elektronička sjednica HSZ-a.
Imenovani predstavnici u povjerenstva za prehranu i stanovanje

Priopćenje HSZ-a o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Uslijed otvaranja e-savjetovanja o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Hrvatski studentski zbor odlučio se obratiti javnosti kako bi iskazao svoj stav i kako bi iznio neke važne informacije koje su bitne za javnu raspravu. Čitavo priopćenje pročitajte u linku.
Priopćenje HSZ-a o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Održana 6. sjednica Hrvatskog studentskog zbora

Šesta sjednica Hrvatskog studentskog zbora održana je 11. ožujka na Sveučilištu u Puli, što je bilo na dnevnom redu i kako su tekle rasprave saznajte ovdje.
Održana 6. sjednica Hrvatskog studentskog zbora

Sve stipendije na jednom mjestu

Prošli tjedan je u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu predstavljena web aplikacija "Forum stipendija" koja je dostupna na adresi www.moja-stipendija.hr. To je mjesto gdje se nalaze sve mogućnosti stipendiranja studenata javnih hrvatskih sveučilišta i veleučilišta u Hrvatskoj i u inozemstvu.   Više
Sve stipendije na jednom mjestu

Imenovani Povjerenik za medije i Koordinatorica studentskih pravobranitelja Hrvatskog studentskog zbora

Na 5. sjednici Hrvatskog studentskog zbora održanoj 11. veljače 2017. godine u Splitu imenovani su Povjerenik za medije i Koordinatorica studentskih pravobranitelja Republike Hrvatske. Na mjesto Povjerenika za medije imenovan je Vanja Uzelac, student Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na mandat od 2 godine. Na mjesto Koordinatorice studentskih pravobranitelja Hrvatskog studentskog zbora imenovana je Barbara Šimić, studentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Studentska pravobraniteljica Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu na mandat od 2 godine. Želimo im puno sreće u obavljanju ovih dužnosti!
Imenovani Povjerenik za medije i Koordinatorica studentskih pravobranitelja Hrvatskog studentskog zbora

Pravilnik o porezu na dohodak

Poštovane kolegice i kolege studenti, rezultati i dogovori s nedavnog sastanka s ministrom financija su od danas i službeno potvrđeni. "Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka Članak 55.
(3) Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka po osnovi primitaka učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga utvrđuje se i plaća od osnovice koju čini iznos primitka iznad propisanog godišnjeg iznosa od 60.600,00 kuna, a koji se sastoji od iznosa od 15.000,00 kuna iz članka 6. stavka 1. r.br. 2. ovoga Pravilnika i iznosa godišnjeg iznosa osnovnog osobnog odbitka iz članka 14. stavka 3. Zakona." Više informacija na:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_02_10_289.html
Pravilnik o porezu na dohodak

Rijeku optužbi osudio Hrvatski studentski zbor svojom nedvojbenom podrškom

S razočaranjem ovih dana ponovno svjedočimo pokušajima ugrožavanja neovisnost i autonomije studentskog predstavništva. Iako je prema svim pravilima i standardima imenovao svoje predstavnike u sveučilišna tijela, Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci izložen je napadima, kritikama i iskonstruiranim i neutemeljenim optužbama o navodnoj dvojbenosti ovih postupaka.

Nakon detaljne analize postupanja Studentskog zbora Sveučilišta Rijeka i usporedbe postupanja s uobičajenom praksom, Hrvatski studentski zbor izražava punu podršku kolegama iz Rijeke, s obzirom da u provedenom postupku nije bilo nikakvih nepravilnosti. Studentske organizacije i studenti kao dionici akademske zajednice oduvijek su meta brojnih interesnih skupina koje nastoje razjediniti studentsku populaciju i time otvoriti prostor za različite manipulacije koje će osigurati izostanak koordiniranog djelovanja studenata. Kao središnje predstavničko tijelo, Hrvatski studentski zbor poručuje kako smo jedinstveni u namjeri zaštite najviših standarda studentskog organiziranja i djelovanja.

S posebnom pažnjom pratit ćemo sve pokušaje ugrožavanja autonomije studentskih organizacija i nećemo dopustiti da partikularni interesi nadvladaju interese hrvatskih studenata.

Rijeku optužbi osudio Hrvatski studentski zbor svojom nedvojbenom podrškom

Sastanak HSZ-a sa ministrom financija, ministrom znanosti i obrazovanja i ravnateljem Porezne uprave

Članovi Hrvatskog studentskog zbora održali su danas (13. siječnja 2017.godine) sastanak s ministrom financija Zdravkom Marićem, ministrom znanosti i obrazovanja Pavom Barišićem i ravnateljem Porezne uprave Zdravkom Zrinušićem te njihovim najblizim pomoćnicima i suradnicima. Na sastanku su izneseni svi zahtjevi studenata, ali i mišljenja koja će pomoći za budući razvoj studentskog standarda u Hrvatskoj. Prihvaćeni su zahtjevi: • Provođenje oporezivanja i računanje limita neoporezivanja na godišnjoj razini umjesto mjesečnoj, • Definiran je iznos za poreznu olakšicu roditelja učenika, odnosno studenata, te iznosi 15,000 kn, • Neoporezivi iznos koji studenti mogu ostvariti preko studetskog rada je 60, 600 kn godišnje, • Pravilnik o poreznim olakšicama u kojem će biti razrađene specifičnosti oporezivanja studentskog rada, bit će kreiran do kraja mjeseca siječnja prema uobičajenoj praksi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja će u suradnji sa Ministarstvom financija i Ministarstvom rada i mirovinskog sustava oformiti Radno povjerenstvo koje će raditi na poboljšanju sustava studentskog rada, problematike Studentskih centara i ostalih pitanja oko studentskog standarda. U radnom povjerenstvu će sudjelovati predstavnici Hrvatskog studentskog zbora. Ovim sastankom smo poslali jasnu poruku kako Hrvatski studentski zbor, kao krovno studentsko predstavničko tijelo svih studenata u RH, mora biti uključen u sve procese donošenja izmjena odredbi koje se izravno tiču studenata.
Sastanak HSZ-a sa ministrom financija, ministrom znanosti i obrazovanja i ravnateljem Porezne uprave

O NAMA

Studentski zbor utemeljen je kao studentsko predstavničko tijelo krajem 1996. kada je Hrvatski sabor donio Zakon o Studentskom zboru (NN 57/96) i kada su u akademskoj godini 1996./97. provedeni prvi studentski izbori. Studentski zbor ima za cilj štititi prava i promicati interese studenata na razini pojedinog visokog učilišta (fakulteta,sveučilišta,veleučilišta) ali i na državnoj i međunarodnoj razini (Hrvatski studentski zbor).
Studentski zbor jedini ima legitimitet zastupati sve studente sveučilišta ili veleučilišta kojem pripada. 2007. godine Hrvatski sabor donosi Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007) kojim je studentski zbor definiran kao studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima visokog učilišta i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja. Prema zakonu, sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj trebala bi imati ustrojen Studentski zbor, odnosno svoje studentske predstavnike.
Kroz Studentski zbor studenti između ostalog vode brigu i o:

  • ustroju i provedbi studentskih programa na području naobrazbe, kulture, športa, međunarodne suradnje i drugih programa važnih za studente
  • ustroju i provedbi programa koji utječu na socijalno-ekonomski položaj studenata
  • imenovanju predstavnika studenata u tijela međunarodnih studentskih organizacija te drugih organizacija u kojima sudjeluju predstavnici studenata RH
  • davanju mišljenja o prijedlozima propisa koji uređuju pitanja statusa studenata
  • poticanju donošenja novih propisa koji utječu na studentski standard i studiranje u cjelini
Ukratko, Studentski zbor jedini legalno i legitimno zastupa interese ukupne studentske populacije na svim razina.

Opći akt Hrvatskog studentskog zbora je Poslovnik o radu Hrvatskog studentskog zbora (stupio na snagu 27.6.2014.)

LINKOVI

Sastavnice Hrvatskog studentskog zbora:                            Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu                                  Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Studentski zbor Sveučilišta u Splitu                                      Rektorski zbor
Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci                                       Europska studentska unija
Studentski zbor Sveučilišta u Osijeku                                   Hrvatski Akademski Sportski Savez
Studentski zbor Sveučilišta u Puli                                          Forum stipendija
Studentski zbor Sveučilišta u Zadru                                      Sve o stipendijama
Studentski zbor Sveučilišta u Dubrovniku
Studentski zbor Sveučilišta Sjever
Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola RH
Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru

PRESS

Logotip HSZ-a

Kontakt za medije:
Vanja Uzelac
Povjerenik za medije
M: 091/8940490
E: vanja.uzelac@me.com

KONTAKT